|

  • Göteborgs Advokatbyrå - Entreprenadrätt

Entreprenadrätt

Entreprenadrätten har länge haft en särställning i Sverige, där regelverket ofta styrs av de standardavtal som Byggandets Kontraktskommité (BKK) ger ut. Göteborgs Advokatbyrå har lång erfarenhet av att biträda i samband med både avtalsskrivning och tvist oavsett det rör sig om ABK, ABS, ABT eller AB-kontrakt. Vi har också ett väl inarbetat nätverk av tekniskt sakkunniga, besiktningsmän och annan expertis vilket ofta är avgörande för att nå framgång inom entreprenadrätten där teknik möter juridik.