|

  • Göteborgs Advokatbyrå - Arbetsrätt

Arbetsrätt

Göteborgs Advokatbyrå lämnar biträde och råd i alla arbetsrättsliga frågor både för bolagsrepresentanter och anställda. Inom arbetsrätten är preskriptionsfristerna korta och formaliareglerna många både vid en anställnings ingående och vid dess avslutande. Det är därför av stor vikt att regelrätta åtgärder vidtas och att de vidtas i rätt tid.

Göteborgs Advokatbyrå har omfattande erfarenhet av tvister och förhandlingar inom det arbetsrättsliga området och kan biträda arbetstagare för att framställa krav vid felaktigt agerande från arbetsgivarens sida och arbetsgivare kan undvika sådant felaktigt agerande som kan bli kostsamt.