|

  • Göteborgs Advokatbyrå AB

Affärsjuridik

Verkligheten för företagaren i Sverige blir alltmer komplicerad. I takt med att kraven ökar så ökar också behovet av en skicklig och flexibel partner att bolla frågor med. Typiska saker som det kan behövas hjälp med är upprättande eller kvalitetssäkring av avtal såsom distributions-, återförsäljar-, agent- eller samarbetsavtal eller bolagsformalia såsom aktieägaravtal.

Göteborgs Advokatbyrå kan också bistå vid myndighetskontakter såsom tillsynsmyndigheter, tillståndsansökningar eller andra liknande processer liksom hantera frågor såsom personuppgiftshantering och andra löpande juridiska spörsmål. Vi kan även hjälpa dig om du ska köpa eller sälja en verksamhet eller ett bolag och svara på andra bolagsrättsliga funderingar som exempelvis kritisk kapitalbrist, insolvensfrågor, styrelseansvar och utdelning. Även frågor om de juridiska konsekvenserna av fordringsöverlåtelser (som t.ex. fakturaförsäljning eller fakturabelåning) är vanliga.