|

Sara Öggesjö, Göteborgs Advokatbyrå AB

Sara Öggesjö

Advokat
Huvudsakliga verksamhetsområden:

Sara Öggesjö är verksam vid Göteborgs Advokatbyrå sedan 2014. Hon arbetar främst med fastighets- och entreprenadrätt, d.v.s. uppdrag som omfattar bl.a. köp och försäljning av fastigheter, dolda fel, servitut, fastighetsbildningar, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter, hyresrätts- och bostadsrättsfrågor, avtalsfrågor, fel i utförda entreprenader m.m. Uppdragen innebär ofta att biträda klienterna i processer inför bl.a. allmän domstol och mark- och miljödomstol. Sara Öggesjö biträder både företag och privatpersoner.

Sara Öggesjö åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål samt förordnande som god man enligt samäganderättslagen.

 

Tidigare erfarenhet:
  • Engelska, University of East Anglia, 2010
  • Jur kand, Lunds Universitet, 2012
  • Trainee och biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson, 2011-2012
  • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2012-2014
  • Biträdande jurist, Göteborgs Advokatbyrå, 2014
Språk:
  • Engelska
E-post:
sara.oggesjo [at] gbgab.se
Direkt:
+46 (0)31 13 97 14
Mobil:
+46 (0)733 24 94 12
Växel:
+46 (0)31-17 96 30
Fax:
+46 (0)31-13 12 55