|

Sandra Ullsten, Göteborgs Advokatbyrå AB

Sandra Ullsten

Advokat/Delägare
Huvudsakliga verksamhetsområden:

Sandra Ullsten är verksam vid Göteborgs Advokatbyrå sedan 2012. Hon arbetar främst med fastighetsrätt, entreprenadrätt, processer och affärsjuridik. Sandra Ullsten biträder både företag och privatpersoner.

Sandra Ullsten åtar sig även offentliga uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål.

Tidigare erfarenhet:
  • Jur kand Umeå Universitet, 1999
  • Tingsnotarie Umeå tingsrätt, 2000-2002
  • Biträdande jurist SVEFO Law, 2002-2004
  • Biträdande jurist Advokaterna Melin & Fagerberg, 2004-2007
  • Biträdande jurist Crusner Advokatbyrå, 2007-2008
  • Medlem i Sveriges Advokatsamfund, 2008
  • Advokat Crusner Advokatbyrå, 2008-2012
  • Advokat Göteborgs Advokatbyrå, 2012
  • Delägare, Göteborgs Advokatbyrå, 2013
Språk:
  • Engelska
E-post:
sandra.ullsten [at] gbgab.se
Direkt:
+46 (0)31-13 59 95
Mobil:
+46 (0)707-12 96 36
Växel:
+46 (0)31-17 96 30