|

Lars Andréason, Göteborgs Advokatbyrå AB

Lars Andréason

Advokat/Delägare
Huvudsakliga verksamhetsområden:

Lars Andréason är verksam vid Göteborgs Advokatbyrå sedan 1991. Han arbetar främst med fastighets- och entreprenadrätt, d.v.s. uppdrag som omfattar bl.a. köp och försäljning av fastigheter, dolda fel, servitutsrättigheter (exempelvis badhytter, bryggor och sjöbodar), fastighetsbildningar, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter, avtalsfrågor, fel i utförda entreprenader, uppdrag som ordförande i överbesiktningsnämnd m.m.

Uppdragen innebär ofta att biträda klienterna såväl hos lantmäteriet som i processer inför allmän domstol, mark- och miljödomstol och i skiljenämnd. Han biträder i huvudsak små och medelstora företag.

Tidigare erfarenhet:
  • Jur kand Lunds Universitet, 1985
  • Tingsnotarie vid Ljungby tingsrätt, 1985-1987
  • Biträdande jurist Advokatfirman Skarp,1987-1988
  • Biträdande jurist Konsultföretaget GF Göteborg, 1989-1990
  • Biträdande jurist Göteborgs Advokatbyrå, 1991-1992
  • Medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan, 1992
  • Delägare, Göteborgs Advokatbyrå, 1992
Språk:
  • Engelska
E-post:
la [at] gbgab.se
Direkt:
+46 (0)31-13 97 47
Mobil:
+46 (0)707-66 41 11
Växel:
+46 (0)31-17 96 30