|

Karolina Sarhagen Skanke, Göteborgs Advokatbyrå AB

Karolina Sarhagen Skanke

Advokat
Huvudsakliga verksamhetsområden:

Karolina Sarhagen Skanke är verksam vid Göteborgs Advokatbyrå sedan 2015. Hon arbetar främst med fastighetsrätt, entreprenadrätt, affärsjuridik samt tvistelösning. Uppdragen omfattar bl.a. entreprenadtvister, köp och försäljning av fastigheter, dolda fel, servitut och avtalsfrågor. Uppdragen innebär ofta att biträda klienterna vid processer i domstol. Karolina Sarhagen Skanke biträder i huvudsak små och medelstora företag, men även privatpersoner.

Tidigare erfarenhet:
  • Jur. kand, Örebro universitet, 2010
  • Beredningsjurist, Åklagarkammaren i Borås, 2010
  • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2010-2012
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2012-2015
  • Biträdande jurist, Göteborgs Advokatbyrå, 2015
  • Medlem i Sveriges Advokatsamfund, 2016
Språk:
  • Engelska
E-post:
karolina.skanke [at] gbgab.se
Direkt:
+46 (0)31-13 97 34
Mobil:
+46 (0)702-40 37 44
Växel:
+46 (0)31-17 96 30
Fax:
+46 (0)31-13 12 55