|

Joanna Afzelius, Göteborgs Advokatbyrå AB

Joanna Afzelius

Advokat (f.n. föräldraledig)
Huvudsakliga verksamhetsområden:

Joanna Afzelius är advokat och verksam vid Göteborgs Advokatbyrå sedan 2015. Hon arbetar främst med fastighetsrätt, entreprenadrätt, affärsjuridik samt tvistelösning. Uppdragen omfattar bl.a. entreprenadtvister samt tvister och avtalsfrågor vid köp av fastighet, dolda fel, hyresrätts- och bostadsrättsfrågor. Joanna Afzelius biträder både företag och privatpersoner. Joanna Afzelius åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

Tidigare erfarenhet:
  • Juridik, University of Dar es Salaam, Tanzania, 2007
  • European Business Law, University of Abertay Dundee, Skottland, 2008
  • Jur.kand, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2010
  • Ekonomie magisterexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2011
  • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2010-2012
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl, 2012-2015
  • Biträdande jurist, Göteborgs Advokatbyrå, 2015 -
  • Medlem i Sveriges Advokatsamfund, 2016
Språk:
  • Engelska
E-post:
joanna.afzelius [at] gbgab.se
Direkt:
+46 (0)31-13 97 29
Mobil:
+46 (0)709-26 74 13
Växel:
+46 (0)31-17 96 30
Fax:
+46 (0)31-13 12 55