|

Joanna Afzelius, Göteborgs Advokatbyrå AB

Joanna Afzelius

Advokat
Huvudsakliga verksamhetsområden:

Joanna Afzelius är advokat och verksam vid Göteborgs Advokatbyrå sedan 2015. Hon arbetar främst med fastighetsrätt, entreprenadrätt, affärsjuridik samt tvistelösning. Uppdragen omfattar bl.a. entreprenadtvister samt tvister och avtalsfrågor vid köp av fastighet, dolda fel, hyresrätts- och bostadsrättsfrågor. Joanna Afzelius biträder både företag och privatpersoner. Joanna Afzelius åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

Tidigare erfarenhet:
  • Medlem i Sveriges Advokatsamfund, 2016
  • Biträdande jurist, Göteborgs Advokatbyrå, 2015 -
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl, 2012-2015
  • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2010-2012
  • Ekonomie magisterexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2011
  • Jur.kand, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2010
  • European Business Law, University of Abertay Dundee, Skottland, 2008
  • Juridik, University of Dar es Salaam, Tanzania, 2007
Språk:
  • Engelska
E-post:
joanna.afzelius [at] gbgab.se
Direkt:
+46 (0)31-13 97 29
Mobil:
+46 (0)709-26 74 13
Växel:
+46 (0)31-17 96 30
Fax:
+46 (0)31-13 12 55