|

Anna Sundblad, Göteborgs Advokatbyrå AB

Anna Sundblad

Advokat/Delägare
Huvudsakliga verksamhetsområden:

Anna Sundblad är verksam vid Göteborgs Advokatbyrå sedan 2005. Hon arbetar med fastighetsrätt, entreprenadrätt, affärsjuridik och processer. Uppdragen omfattar bl.a. köp av fastighet, entreprenadtvister, avtalsfrågor, dolda fel, bygglov, servitut, fastighetsbildningar, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter, hyresrätts- och bostadsrättsfrågor och upprättande av aktieägaravtal. Anna Sundblad biträder både företag och privatpersoner.

Anna Sundblad håller föredrag för företagare och för aktörer i bygg- och fastighetsbranschen. Exempel på föredrag; Avtalsrätt för företagare, Exploatering av fastigheter, Konsultens ansvar enligt ABK, Entreprenörens skadeståndsansvar enligt AB och ABS, Konsumententreprenader - praktiska tips för entreprenörer.

Tidigare erfarenhet:
  • Jur kand Lunds Universitet, 2001
  • Tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt, 2001-2003
  • Beredningsjurist Göteborgs tingsrätt, 2003-2004
  • Biträdande jurist Göteborgs Advokatbyrå, 2005-2009
  • Styrelseuppdrag Villaägarna i Göteborg, 2005-2008
  • Medlem i Sveriges Advokatsamfund, 2008
  • Delägare, Göteborgs Advokatbyrå, 2010
Språk:
  • Engelska
E-post:
anna.sundblad [at] gbgab.se
Direkt:
+46 (0)31-13 97 38
Mobil:
+46 (0)706-19 97 38
Växel:
+46 (0)31-17 96 30
Fax:
+46 (0)31-13 12 55