|

Anders Larsson, Göteborgs Advokatbyrå AB

Anders Larsson

Advokat/Delägare
Huvudsakliga verksamhetsområden:

Anders Larsson arbetar huvudsakligen med processer, främst inom det fastighetsrättsliga området, men även i mål avseende exempelvis fordran och skadestånd. Han företräder såväl privatpersoner som företag och föreningar (såsom bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar).

Uppdragen kan exempelvis röra fastighetsöverlåtelser, fel i fastighet, dolda fel, markexploatering, förelägganden enligt plan- och bygglagen, detaljplaner, bygglov, attefalls- och friggebodsreglerna, servitut, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter, fastighetsbildning (såsom klyvning eller avstyckning), nyttjanderätt, arrende, hyresrätt, bostadsrätt, fel i utförda entreprenader, avtalsfrågor i övrigt.

Anders Larsson åtar sig också uppdrag från myndigheter och domstolar i exempelvis asylärenden och brottmål.

Tidigare erfarenhet:
  • Notarietjänstgöring, Halmstad tingsrätt
  • Biträdande jurist, Antonson & Partners i Malmö
  • Beslutsfattare, Migrationsverket
  • Göteborgs Advokatbyrå sedan 2011, delägare sedan 2015
Språk:
  • Engelska
E-post:
anders.larsson [at] gbgab.se
Direkt:
+46 (0)31-13 97 04
Växel:
+46 (0)31-17 96 30
Fax:
+46 (0)31-13 12 55