|

  • Göteborgs Advokatbyrå - Arbetsrätt

Artiklar

Göteborgs Advokatbyrå skriver regelbundet artiklar i Sveriges äldsta byggtidning Bygg & teknik.

jul 1 2017

Kontraktarbetenas omfattning

I fjärde delen av vår artikelserie om entreprenadrätt behandlar vi frågan om kontraktsarbetenas omfattning. Det låter som en självklarhet att båda parter vid ingående av ett entreprenadavtal vet omfattningen av arbetena som ska utföras.

maj 1 2017

Skäligheten av besiktningsmäns ansvarsbegränsningar

Högsta domstolen har i ett nytt rättsfall gjort viktiga uttalanden om vad som gäller när en besiktningsman i uppdragsavtalet för in en ansvarsbegränsning.

apr 1 2017

Entreprenadformer, upphandlingsformer och standardbestämmelser

Entreprenadrätten är ett särpräglat rättsområde. Det finns ingen lag som direkt är tillämplig på entreprenader, utan regelverket utgörs främst av utformade standardbestämmelser. Avtalsformen i sig särskiljer sig även från andra avtal om tjänster bl.a.

mar 1 2017

Vikten för näringsidkare att utforma tidsredovisningar vid arbete för konsument

Det har länge varit oklart i svensk rätt om det är näringsidkaren eller konsumenten som ska bevisa att priset i en konsumententreprenad är skäligt, när parterna tvistar om detta. Det har nu kommit ett nytt rättsfall från Högsta domstolen som belyser detta.

  •