|

  • Göteborgs Advokatbyrå - Arbetsrätt

Artiklar

Göteborgs Advokatbyrå skriver regelbundet artiklar i Sveriges äldsta byggtidning Bygg & teknik.

maj 1 2017

Skäligheten av besiktningsmäns ansvarsbegränsningar

Högsta domstolen har i ett nytt rättsfall gjort viktiga uttalanden om vad som gäller när en besiktningsman i uppdragsavtalet för in en ansvarsbegränsning.

apr 1 2017

Entreprenadformer, upphandlingsformer och standardbestämmelser

Entreprenadrätten är ett särpräglat rättsområde. Det finns ingen lag som direkt är tillämplig på entreprenader, utan regelverket utgörs främst av utformade standardbestämmelser. Avtalsformen i sig särskiljer sig även från andra avtal om tjänster bl.a.

mar 1 2017

Vikten för näringsidkare att utforma tidsredovisningar vid arbete för konsument

Det har länge varit oklart i svensk rätt om det är näringsidkaren eller konsumenten som ska bevisa att priset i en konsumententreprenad är skäligt, när parterna tvistar om detta. Det har nu kommit ett nytt rättsfall från Högsta domstolen som belyser detta.

  •