|

  • Göteborgs Advokatbyrå - Arbetsrätt

Artiklar

Göteborgs Advokatbyrås artiklar i Sveriges äldsta byggtidning Bygg & teknik.

feb 1 2018

Är vi alltid skyldiga att reklamera ett fel, även när reklamationsplikten inte är inskriven i lag?

Hur långt sträcker sig vår skyldighet när säljaren agerat illojalt?

jan 1 2018

Vad kan du förvänta dig av ett funktionsdugligt badrum?

Att det är fackmässigt? Att dess användande inte utgör en säkerhetsrisk? Bakgrund

okt 19 2017

Totalentreprenad och utförandeentreprenad

Första delen av vår artikelserie behandlade översiktligt de två olika entreprenadformerna. Vi kommer nu belysa närmare de två entreprenadformerna som finns i Sverige, total- och utförandeentreprenad. TOTALENTREPRENAD

sep 21 2017

Betydelsen av anmärkningar i slutbesiktningsprotokoll i konsumententreprenader

Frågan om hur stort belopp en konsument kan hålla inne när konsumenten anser att fel föreligger i en entreprenad och entreprenören inte vill åtgärda, har nu delvis fått sitt svar genom en dom från Hovrätten för Västra Sverige meddelad 2017-09-25.

jul 6 2017

Avtalets uppkomst

Avtal ska hållas. Det innebär att den som bryter mot ett ingånget avtal blir ersättningsskyldig mot sin avtalspart.  Alltför ofta kommer vi i kontakt med beställare och entreprenörer som inte känner till denna princip.