|

  • Göteborgs Advokatbyrå - Arbetsrätt

Artiklar

Göteborgs Advokatbyrå skriver regelbundet artiklar i Sveriges äldsta byggtidning Bygg & teknik.

sep 21 2017

Betydelsen av anmärkningar i slutbesiktningsprotokoll i konsumententreprenader

Frågan om hur stort belopp en konsument kan hålla inne när konsumenten anser att fel föreligger i en entreprenad och entreprenören inte vill åtgärda, har nu delvis fått sitt svar genom en dom från Hovrätten för Västra Sverige meddelad 2017-09-25.

jul 6 2017

Avtalets uppkomst

Avtal ska hållas. Det innebär att den som bryter mot ett ingånget avtal blir ersättningsskyldig mot sin avtalspart.  Alltför ofta kommer vi i kontakt med beställare och entreprenörer som inte känner till denna princip.

jul 1 2017

Totalentreprenad och utförandeentreprenad

I fjärde delen av vår artikelserie om entreprenadrätt behandlar vi frågan om kontraktsarbetenas omfattning. Det låter som en självklarhet att båda parter vid ingående av ett entreprenadavtal vet omfattningen av arbetena som ska utföras.

maj 1 2017

Skäligheten av besiktningsmäns ansvarsbegränsningar

Högsta domstolen har i ett nytt rättsfall gjort viktiga uttalanden om vad som gäller när en besiktningsman i uppdragsavtalet för in en ansvarsbegränsning.

apr 1 2017

Entreprenadformer, upphandlingsformer och standardbestämmelser

Entreprenadrätten är ett särpräglat rättsområde. Det finns ingen lag som direkt är tillämplig på entreprenader, utan regelverket utgörs främst av utformade standardbestämmelser. Avtalsformen i sig särskiljer sig även från andra avtal om tjänster bl.a.