|

  • Göteborgs Advokatbyrå - Arbetsrätt

Artiklar

Göteborgs Advokatbyrå skriver regelbundet artiklar i Sveriges äldsta byggtidning Bygg & teknik.

okt 18 2018

Vem får betala

Det är vanligt att avtal mellan en entreprenör och en konsument ingås med angivande av ett pris att betala efter ROT-avdrag. Om entreprenören och konsumenten har räknat rätt och avdraget beviljas uppstår vanligen inga problem i det avseendet.

sep 7 2018

Fast pris, takpris

Ett entreprenadavtal innehåller regelmässigt villkor som reglerar vilken ersättningsform som ska gälla för entreprenaden. Parterna kan bestämma att priset ska vara ett fast pris eller pris på löpande räkning. Ibland anges att kontraktssumman är ett takpris.

feb 27 2018

Tydliga skriftliga avtal

Hovrätten för Västra Sverige har nyligen avgjort ett mål gällande tvist om avtal träffats samt om avtalsinnehållet mellan en hustillverkare och en entreprenör. Målet utgör ett bra exempel på varför det är viktigt att skriva tydliga avtal. Bakgrund

feb 1 2018

Är vi alltid skyldiga att reklamera ett fel, även när reklamationsplikten inte är inskriven i lag?

Hur långt sträcker sig vår skyldighet när säljaren agerat illojalt?

jan 1 2018

Vad kan du förvänta dig av ett funktionsdugligt badrum?

Att det är fackmässigt? Att dess användande inte utgör en säkerhetsrisk? Bakgrund