|

  • Göteborgs Advokatbyrå - Arbetsrätt

Artiklar

Göteborgs Advokatbyrås artiklar i Sveriges äldsta byggtidning Bygg & teknik.

maj 2 2019

Entreprenörens rätt att avhjälpa fel i konsumententreprenad

Entreprenören har vid sidan om sin skyldighet att avhjälpa konstaterade fel i en entreprenad också en rätt att få avhjälpa felen. En situation som ibland uppstår är att konsumenten inte vill att entreprenören ska få avhjälpa felen eller att denne ställer krav på hur avhjälpande ska ske.

mar 7 2019

Konsumententreprenad – viktigt att avtala om när betalning ska ske

Konsumententreprenad – viktigt att avtala om när betalning ska ske

okt 18 2018

Vem får betala

Det är vanligt att avtal mellan en entreprenör och en konsument ingås med angivande av ett pris att betala efter ROT-avdrag. Om entreprenören och konsumenten har räknat rätt och avdraget beviljas uppstår vanligen inga problem i det avseendet.

sep 7 2018

Fast pris, takpris

Ett entreprenadavtal innehåller regelmässigt villkor som reglerar vilken ersättningsform som ska gälla för entreprenaden. Parterna kan bestämma att priset ska vara ett fast pris eller pris på löpande räkning. Ibland anges att kontraktssumman är ett takpris.

feb 27 2018

Tydliga skriftliga avtal

Hovrätten för Västra Sverige har nyligen avgjort ett mål gällande tvist om avtal träffats samt om avtalsinnehållet mellan en hustillverkare och en entreprenör. Målet utgör ett bra exempel på varför det är viktigt att skriva tydliga avtal. Bakgrund